Team Members

 • Name : Dajiang Liu (2009 Ph.D.)
  Tel :
  E-mail:liudj@cqu.edu.cn
  Website:

 • Name : Jianfeng Chen (2009 M.S.)
  Tel :
  E-mail:
  Website:

 • Name : Huang Liu (2008 M.S.)
  Tel :
  E-mail:409606358@qq.com
  Website:

 • Name : Yang Hu (2008 M.S.)
  Tel :
  E-mail:yang.hu4@utdallas.edu
  Website:http://www.huyang-ece.info

 • Name : Peng Ouyang (2008 Ph.D.)
  Tel :
  E-mail:oyangpeng12@163.com
  Website:

 • Name : Jianxin Guo (2015 M.S.)
  Tel :
  E-mail:guojx20@163.com
  Website:

 • Name : Tianyi Lu (2015 M.S.)
  Tel :
  E-mail:thutianyi@outlook.com
  Website:

 • Name : Xu Dai (2013 M.S.)
  Tel :
  E-mail:daixu0113@gmail.com
  Website:

 • Name : Wei Xia (2010 M.S.)
  Tel :
  E-mail:xiaw3@chinaunicom.com
  Website: